Holley Alysa

Resumen biográfico

Thay bởi ẩn chứa 3 mặt giáp sông, One Verandah sở hữu địa thế 4 mặt tiền đường: Bát Nàn, Nguyễn Văn Kỉnh, Tạ Hiện và đường số 103. dự án liên kế sông Sài Gòn và chứa đựng cái nhìn vĩnh viễn về Quận 1 Đối với biểu tượng Bitexco và cầu Phú mỹ tương thiên như Đảo Kim Cương, điều này khẳng định được sự đẳng cấp khi sống tại One Verandah.

MapleTree Quan 2