Holley Sumiko

Resumen biográfico

các căn hộ chung cư tại One Verandah đều được cấu trúc theo môi trường mở để tạo thể tận dụng đón ánh sáng và gió phía ngoài thổi vô, cung cấp lực Lượng cho 1 ngày làm vấn đề hiệu quả tại chính bên trong căn hộ One Verandah.

can ho MapleTree