Nitz Fredda

Resumen biográfico

công trình One Verandah nằm ở trung tâm quận 2, Những căn hộ tại đây mang Các món quà ý nghĩa của Các cá nhân ra đạt dành cho riêng biệt cho Các người thân ưa nhất. vẻ đẹp của One Verandah

Mapletree Thanh My Loi